فرم ثبت شکایت

  • لطفا یکی از گزینه‌های زیر را برای معاونت یا بخش مربوط به پیام خود در سازمان صدا و سیما را انتخاب کنید.
  • در اینجا لطفا متن شکایت خود را در حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر بنویسید.