به منظور ثبت شکایات و یا ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات از منوی صفحه اول سایت استفاده کنید.

در صورتی که محتوای پیام شما در دسته‌بندی‌های فوق قرار نمی‌گیرد از طریق راه‌های زیر با نمایندگان رئیس جمهور تماس بگیرید:

ایمیل: info@scib.ir

تلفن شورای نظارت: ۶۴۰۴۰-۰۲۱

نشانی: تهران. خیابان امام خمینی ره. نبش کوچه مبین. پلاک ۲