۱۹۹ انتقاد همزمان با دیپلماسی فعال دولت

انتقادهای صداوسیما در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ نسبت به هفته ماقبل ازنظر کمی، افزایش قابل توجه و معنادار داشته که بخشی از این افزایش متأثر از واکنش به رخدادهای هفته از جمله سفر نخست وزیر ژاپن و وزیر خارجه آلمان به ایران و اظهارات وزیر نیرو بوده است. همانند هفته‌های پیشین، بیشترین انتقادها معطوف به عملکرد اقتصادی دولت بوده است.

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹ | بیشتر

برنامه «رویداد» پیشگام در نقد یک‌سویه دولت

انتقادهای صداوسیما از دولت طی هفته مورد بررسی از تاریخ ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، در مقایسه با هفته ماقبل ازنظر کمی، کاهش معنادار داشته که با توجه به تقارن سه روز پایانی هفته با مناسبات ملی ۱۴ و ۱۵ خرداد و عید فطر و تمرکز صداوسیما بر پوشش این مناسبت‌ها، دور از انتظار نیست.

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲ | بیشتر

۸۹ انتقاد در یک هفته

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳ | بیشتر

صدرنشینی پیک بامدادی و پیک نیمروزی در انتقاد از دولت

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۱ | بیشتر

کاهش نسبی انتقاد به دولت

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۷ | بیشتر

تبلیغ و نه تحمیل!

نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در مکاتبه‌ای نسبت به تبلیغات پرتکرار تجاری در شبکه‌های مختلف اعتراض کرد.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷ | بیشتر

رادیو انتقادی‌تر از تلویزیون

انتقادهای صداوسیما طی هفته موردبررسی یعنی از تاریخ ۱۳ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به هفته قبل آن ازنظر کمی، افزایش داشته و همانند هفته‌های پیشین بیشترین حجم انتقادها متوجه عملکرد اقتصادی دولت به‌ویژه گرانی کالاهای مختلف بوده‌است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۰ | بیشتر

پیشگامی موسیقی پاپ در تلویزیون

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰ | بیشتر

گرته‌برداری عین به عین

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹ | بیشتر

غفلت از قهرمانان آرمان‌گرا

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲ | بیشتر