خبر ۲۰:۳۰ و برنامه عصرانه؛ ۷ روز ۲۸ انتقاد به دولت

پایش برنامه‌های صداوسیما از تاریخ ۶ الی ۱۲ اردیبهشت ۹۸ نشان می‌دهد انتقادهای صداوسیما طی هفته موردبررسی نسبت به هفته قبل آن (۳۰ فروردین الی ۵ اردیبهشت ۹۸) ازنظر کمی، افزایش داشته و مشابه هفته ماقبل بیشترین حجم انتقادها متوجه عملکرد اقتصادی دولت به‌ویژه گرانی کالاهای مختلف بوده است.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰ | بیشتر

شبکه یک سیما؛ پیشگام در انتقاد از دولت

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶ | بیشتر

گزارش تحلیلی برنامه‌های صداوسیما از ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۹۷

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲ | بیشتر

گزارش تحلیلی برنامه‌های صداوسیما از ۳ تا ۹ اسفند ۹۷

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۴ | بیشتر

گزارش تحلیلی برنامه‌های صداوسیما از ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۹۷

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹ | بیشتر

گزارش تحلیلی برنامه‌های صداوسیما از ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۹۷

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۹ | بیشتر