پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با هدف نظارت همگانی، حکمرانی مشارکتی و ارتقای شفافیت سازمانی راه‌اندازی شده است. انتشار گزارش‌های مانیتورینگ برنامه‌های صداوسیما، انتشار مکاتبات نمایندگان قوه مجریه با دبیرخانه شورای نظارت و سازمان صداوسیما و دریافت و پیگیری شکایات افراد حقیقی و حقوقی از سازمان صداوسیما بخشی از فعالیت‌های این پایگاه خواهد بود.

شورای نظارت بر سازمان صداوسیما متشکل از دو نماینده از قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. در حال حاضر جناب آقای دکتر حسام‌الدین آشنا و جناب آقای علی جنتی نمایندگان رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما هستند.