انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته موردبررسی یعنی از ۳۱ خرداد الی ۶ تیرماه ۱۳۹۸، ازنظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، کاهش داشته و از ۲۱۱ به ۱۱۵ مورد رسیده که شامل ۱۰۹ مورد انتقادی و ۶مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۲۰۳ موردانتقادی و ۸ مورد دوسویه بوده است.

از ۱۱۵ موردانتقاد یادشده ۱۲ مورد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور بوده است. هفته ماقبل ۹ مورد انتقاد از رئیس‌جمهور پخش شده بود. مخاطب ۱۱ مورد انتقادها، وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه بوده‌اند و ۹۲ مورد انتقاد نیز از سایر اجزای دولت و کلیت عملکرد دولت پخش شده است.

انتقادها به تفکیک حوزه‌ای شامل اقتصادی (۶۴ مورد)، سیاسی (۲۳ مورد) و اجتماعی و فرهنگی (۲۸ مورد) بوده است. از ۶۴ مورد انتقاد اقتصادی موضوع تورم و گرانی با ۱۲ مورد و مسکن با ۱۰ مورد بیشترین انتقاد را به خود اختصاص داده‌اند. از ۱۱۵ مورد انتقاد مرتبط با عملکرد دولت ۵۶ مورد از شبکه‌های سیما و ۵۹ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش شده است.

رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی «پارک شهر » رادیو تهران با ۲۸ مورد است. «عصرانه » شبکه افق با ۱۶ مورد در رتبه بعدی قرار دارد.

برای مطالعه و دریافت فایل پی‌دی‌افگزارش تحلیل و ارزیابی برنامه‌های صداوسیما از تاریخ ۳۱ خرداد الی ۶تیرماه ۱۳۹۸، کلیک کنید(دریافت فایل PDF).