انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته مورد بررسی یعنی از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ از نظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، افزایش داشته و از ۱۹۹ مورد به ۲۱۱ مورد رسیده که شامل ۲۰۳ مورد یک سویه و ۸ مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۱۸۲ مورد انتقادی و ۱۷ مورد دوسویه بوده است.

از ۲۱۱ مورد انتقاد یادشده ۹ مورد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور، ۲۲ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازما‌ن‌های تحت نظر قوه مجریه و ۱۸۰ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است.

انتقادها به تفکیک حوزه‌ای شامل اقتصادی(۱۲۷ مورد) ، سیاسی (۴۰ مورد) و اجتماعی و فرهنگی(۴۴ مورد) بوده است. از ۱۲۷ مورد انتقاد اقتصادی، موضوع سیاست‌های ارزی دولت با ۲۵ مورد و نابسامانی خودرو با ۲۱ مورد بیشترین انتقاد را به خود اختصاص داده‌اند. از ۲۱۱ مورد انتقاد مرتبط با عملکرد دولت، ۱۲۶ مورد از شبکه‌های سیما و ۸۵ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش ‌شده است. بیشترین انتقادها از آنتن شبکه خبر و شبکه یک سیما پخش شده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی «بخش خبری ۲۰» شبکه خبر با ۲۶ مورد است و «پارک شهر» رادیو تهران و «عصرانه» شبکه افق هرکدام با ۲۲ مورد در رتبه بعدی قرار دارند.

برای مطالعه و دریافت گزارش تحلیلی-آماری برنامه‌های صداوسیما درباره دولت از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ کلیک کنید (فایل PDF).