انتقاد از اوضاع فعلی برجام و واکنش به سفر وزیر خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن و تاکید بر نبود تفاوت رفتار میان امریکا و اروپا در قبال برجام، موضع‌گیری ضعیف نسبت به اقدامات ساختارشکنانه‌ی سفارت انگلستان، واکنش به اظهارات وزیر نیرو و واکنش به استعفای ناگهانی وزیر آموزش وپرورش ۴ محور انتقادی/ تبلیغی جدید صداوسیما در هفته موردبررسی بود.

انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته موردبررسی از نظر کمی در قیاس با هفته ما قبل، افزایش قابل توجه داشته و از ۵۰ مورد به ۱۹۹ مورد رسیده که شامل ۱۸۲ و ۱۷ مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۴۵ موردانتقادی و ۵ مورد دوسویه بوده است.

از ۱۹۹ موردانتقاد یادشده ۱۳ مورد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور ۳۷ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه و ۱۴۹ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است.

انتقادها به تفکیک حوزه‌ای شامل اقتصادی (۸۷ مورد)، سیاسی (۵۷ مورد) و اجتماعی و فرهنگی (۵۵ مورد) بوده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی «پارک شهر» رادیو تهران با ۳۱ موردانتقاد است. «خبر ۲۰» شبکه خبر با ۲۳ مورد در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. از ۱۹۹ مورد انتقاد مرتبط با عملکرد دولت ۱۲۶ مورد از شبکه‌های سیما و ۷۳ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش شده است. بیشترین انتقادها از آنتن شبکه یک و شبکه خبر سیما پخش شده است.

برای مطالعه و دانلود رویکرد انتقادی صداوسیما به دولت از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ کلیک کنید. (فایل PDF)