انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته مورد بررسی از نظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، افزایش نسبی داشته و از ۸۲ مورد به ۱۰۲ مورد رسیده که شامل ۹۰ مورد انتقادی، ۴ مورد تخریبی و ۸ مورد دوسویه پخش همزمان نظرات منتقد و موافق بوده است. این نسبت در هفته قبل ۷۳ مورد انتقادی و ۹ مورد دوسویه بوده است. همچنین با وجود نبودن انتقاد تخریبی در میان انتقادهای صدا و سیما طی سه هفته اخیر، در هفته مورد بررسی ۴ مورد انتقاد تخریبی از آنتن «جام جم » پخش شده است.

از ۱۰۲ موردانتقاد یادشده ۵ مورد به صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس جمهور ۱۱ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه و ۸۶ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است. از ۱۰۲ موردانتقاد مرتبط با عملکرد دولت ۴۹ مورد از شبکه‌های سیما و ۵۳ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش شده است.

انتقادها به تفکیک حوز های شامل اقتصادی ۶۳ مورد، سیاسی ۱۱ مورد  و اجتماعی و فرهنگی ۲۸ مورد بوده است. بیشترین انتقادها از آنتن رادیو ایران و شبکه یک سیما پخش شده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی «پیک بامدادی» رادیو ایران و «پیک نیمروزی» رادیو ایران هرکدام با ۱۷ مورد است. برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو که غالبا انتقادهای تندی به دولت وارد می کرد طی دو هفته اخیر پخش نشده است.

برای دریافت و مطالعه گزارش تحلیلی و آماری رویکرد انتقادی برنامه‌های صداوسیما به دولت از تاریخ ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد، کلیک کنید(دریافت فایل).