انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته موردبررسی (۲۰ الی ۲۶ اردیبهشت ۹۸) ازنظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، کاهش داشته و از ۱۰۶ مورد به ۸۲ مورد رسیده که شامل ۷۳ موردانتقادی و ۹ مورد دوسویه بوده است. این نسبت در هفته قبل ۱۰۱ موردانتقادی و ۵ مورد دوسویه بوده است.

از ۸۲ مورد انتقاد یادشده ۵ مورد به صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور، ۵ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه و ۷۲ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است. انتقادها به تفکیک حوزه‌ای شامل اقتصادی ۵۰ مورد ، سیاسی ۱۰ مورد  و اجتماعی و فرهنگی ۲۲ مورد بوده است. فساد در خصوصی‌سازی‌ها و ارزان فروشی در واگذاری‌ها پس از دو هفته تعلیق، دوباره در محورهای تبلیغی صدا و سیما علیه دولت قرار گرفته است.

از ۸۲ مورد انتقاد مرتبط با عملکرد دولت، ۴۲ مورد از شبکه‌های سیما و ۴۰ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش شده است. بیشترین انتقادها از آنتن رادیو ایران و شبکه دو سیما پخش شده است.

رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی « خبر ۲۰:۳۰» شبکه دو، «دیگه چه خبر» رادیو پیام و «پیک نیمروزی» رادیو ایران هرکدام با ۱۴ مورد است.

برای دریافت گزارش تحلیلی-آماری رویکرد صداوسیما به دولت کلیک کنید. (دریافت فایل)