انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته موردبررسی ازنظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، افزایش داشته و از ۸۲ مورد به ۱۰۶ مورد رسیده که شامل ۱۰۱ موردانتقادی و ۵ مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۷۴ مورد انتقادی و ۸ مورد دوسویه بوده است.

از ۱۰۶ مورد انتقاد یادشده ۶ مورد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور، ۲۴ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه و ۷۶ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است.

بیشترین انتقادها از آنتن رادیو ایران و رادیو پیام پخش شده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی بخش خبری «دیگه چه خبر » رادیو پیام با ۱۷ مورد است. «عصرانه» شبکه افق، «پیک بامدادی » رادیو ایران و « خبر ۲۰:۳۰ » هرکدام با ۱۳ مورد در رتبه بعدی قرار گرفته اند.

برای دریافت گزارش تحلیلی برنامه‌های صداوسیما از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ کلیک کنید.