مدیریت نظارت بر برنامه‌های سیما، موضوع قهرمان و قهرمان پروری در برنامه های شبکه کودک سیما را بررسی کرد. طبق يافته‌ها منشا قدرت قهرمانان ایرانی بیشتر حکمت و شعور و در مرحله بعد آزادگی آنان بوده و قهرمانان خارجی بیشتر به سلاح هوش و شانس مجهز بوده­‌اند. فداکاری، پشتکار و شجاعت، بین صفات قهرمانی بیشترین فراوانی را داشته است. در مجموع باید گفت قهرمان‌پروری شبکه کودک در حدی نیست که بتواند از آن در جهت دادن به اندیشه و رفتار مخاطب استفاده کند. قهرمانان حضور کمرنگی دارند و آنچنان که از یک قهرمان انتظار می‌­رود شاخص و ممتاز نیستند، به عبارت دیگر تفاوتشان با اطرافیان‌شان آنچنان برجسته نیست.
باتوجه به استفاده برنامه‌سازان از ادبیات کهن و حکمت‌آموز ایرانی درصد قابل توجهی از قهرمانان موجود حکما و اندیشمندان هستند که این نکته مثبتی است، اما روی دیگر این سکه غفلت از قهرمانان آرمانگرا است. قهرمانانی که با ذات انقلاب اسلامی، عدالتخواهی و آزادگی همسو باشند. همانطور که بارها در گزارشات مختلف شبکه کودک ذکر شده است؛ این بار نیز باید گفت برنامه‌ها -در اینجا قهرمانان- فاقد روح آرمانی و انقلابی­‌گری هستند.
علاوه بر آرمانگرایی یکی دیگر از کارکردهای قهرمان، کمک به ایجاد وحدت و هویت است. قهرمانان تاریخی، افسانه‌­ای، ملی و ورزشی می­‌توانند در این زمینه کارآمد باشند.
البته نباید فراموش کرد که وجه قهرمانی این افراد باید در قالب تعریفی که در ابتدای گزارش از قهرمان ارائه شد عرضه شود تا به لحاظ روایی، کشش داستانی، جذابیت و هیجان مورد استقبال مخاطب قرار گیرد و قطعاً چنین قهرمان‌پردازی­ با معرفی صرف مشاهیر ایرانی تفاوت دارد.