درباره این پایگاه

پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با هدف نظارت همگانی، حکمرانی مشارکتی و ارتقای شفافیت سازمانی راه‌اندازی شده است. انتشار گزارش‌های مانیتورینگ برنامه‌های صداوسیما، انتشار مکاتبات نمایندگان قوه مجریه با دبیرخانه شورای نظارت و سازمان صداوسیما و دریافت و پیگیری شکایات افراد حقیقی و حقوقی از سازمان صداوسیما بخشی از فعالیت‌های این پایگاه خواهد بود.

بیشتر

اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

بیشتر